Dr. Lékó Zoltán

partner, ügyvéd

Zoltán 2000 és 2009 között az Igazságügyi Minisztériumban dolgozott különböző beosztásokban és közreműködött számos jogszabály kodifikációjában. Részt vett az európai uniós csatlakozáshoz szükséges jogharmonizációs munkában, majd főosztályvezetőként irányította Magyarország schengeni csatlakozásához előírt jogszabályok átültetésének munkálatait. Kidolgozta a lobbitevékenységről szóló törvényt, mely témáról két könyvet is írt.

2010 és 2020 között Zoltán külügyi pályafutása részeként dolgozott Brüsszelben Magyarország Európai Unió mellett működő állandó képviseletén, a hágai nagykövetségen ideiglenes ügyvivőként, majd nagyköveti rangban Szarajevóban Bosznia-Hercegovina külügyminiszterének volt az európai uniós tanácsadója. Magyarország 2011-es EU elnökségének idején szakdiplomataként migrációs külkapcsolatokkal, adatkezeléssel, alapjogokkal foglalkozott és részt vett az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének kidolgozásában. A külszolgálatok közötti időben megbízott főosztályvezetőként a Külügyminisztériumban az EU bel- és igazságügyi együttműködésével foglalkozott.

A Kálmán és Társai Ügyvédi Irodához 2020 szeptemberében csatlakozott, ahol céges jogi ügyek mellett olyan feladatokat is ellát, melyeknél meghatározó az európai uniós jog közvetlen alkalmazása vagy más nemzetközi vonatkozás, mint például az EU védjegyek, külföldi cégalapítások, franchise-szerződések, EU-s pályázatok jogi ügyei. Zoltán angol, német és francia nyelven is tárgyalóképes.

Szakterület:
európai uniós jog, adatvédelem, migrációs jog, kodifikáció, lobbizás, közigazgatási jog

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza.

Honlapkészítés: Ügyvédhonlap - ZK Design